Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 1465/UBND-NN 02 00:00:00.0/07/2019

CV số 1465/UBND-NN V/v thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/NĐ-CP

101 1440/TB-UBND 02 00:00:00.0/07/2019

TB số 1440/TB-UBND V/v hủy Thông báo thu hồi đất và Kế hoạch thu hồi đất dự án: Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh

102 1458/UBND-TNMT 01 00:00:00.0/07/2019

CV số 1458/UBND-TNMT V/v chấn chỉnh tình trạng cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất

103 1464/UBND-VP 01 00:00:00.0/07/2019

CV số 1464/UBND-VP V/v tăng cường xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống QLVB&ĐH và Hệ thống theo dõi công việc của tỉnh Quảng Bình.

104 122/NV 01 00:00:00.0/07/2019

CV số 122/NV V/v góp ý phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy

105 74/LĐTBXH 28 00:00:00.0/06/2019

CV số 74/LĐTBXH V/v hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước, quà lãnh đạo huyện nhân dịp kỷ niệm ngày TB - Liệt sĩ 27/7/2019.

106 1426/UBND-TNMT 28 00:00:00.0/06/2019

CV số 1426/UBND-TNMT V/v rà soát, đăng ký nhu cầu SDĐ để lập KH SDĐ năm 2020.

107 02/HD-TTDVNN 28 00:00:00.0/06/2019

HD số 02/HD-TTDVNN HD thực hiện kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn huyện.

108 1413/UBND-TCKH 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1413/UBND-TCKH V/v phúc đáp Tờ trình số 50/TTr-BCH ngày 06/6/2019 của quân sự huyện

109 1414/UBND-TCKH 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1414/UBND-TCKH V/v đôn đốc tăng cường công tác thu NS năm 2019.

110 1412/UBND-GD&ĐT 27 00:00:00.0/06/2019

Cv số 1412/UBND-GD&ĐT V/v chấn chỉnh hoạt động dạy thêm trong dịp Hè 2019.

111 1402/UBND-TP 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1402/UBND-TP V/v thực hiện một số nội dung theo KH số 899/KH-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình.

112 1401/UBND-TP 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1401/UBND-TP V/v báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra của UBND tỉnh

113 1415/UBND-NV 27 00:00:00.0/06/2019

Cv số 1415/UBND-NV V/v lập và báo cáo danh sách cử tri

114 96/BDCB 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 96/BDCB V/v mời dự lớp BD nghiệp vụ quy hoạch theo quy định của Luật QH và các VB hướng dẫn thi hành.

115 1416/UBND-NN 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1416/UBND-NN V/v tâp huấn và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

116 1390/UBND-TP 26 00:00:00.0/06/2019

Cv số 1390/UBND-TP V/v yêu cầu báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra của UBND tỉnh

117 1378/UBND-TP 26 00:00:00.0/06/2019

CV số 1378/UBND-TP V/v báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm

118 1373/UBND-NN 26 00:00:00.0/06/2019

CV số 1373/UBND-NN V/v tham gia các Hội chợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp năm 2019

119 16/TĐKT 26 00:00:00.0/06/2019

CV số 16/TĐKT V/v hoàn thành hồ sơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp