Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 1225 /UBND-VP 07 00:00:00.0/06/2019

CV số 1225 /UBND-VP V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy

101 1211/UBND-NN 06 00:00:00.0/06/2019

CV số 1211/UBND-NN V/v rà soát, điều chỉnh kế hoạch diện tích được miễn thủy lợi phí năm 2019

102 1074/UBND-KT&HT 06 00:00:00.0/06/2019

CV số 1074/UBND-KT&HT V/v đẩy mạnh việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

103 1209/KH-UBND 06 00:00:00.0/06/2019

KH số 1209/KH-UBND KH tham gia Liên hoan NTQC Công -Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2019.

104 1210/UBND-VPNTM 06 00:00:00.0/06/2019

CV số 1210/UBND-VPNTM Về việc Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh" tháng 6/2019

105 46/HĐND-VP 06 00:00:00.0/06/2019

CV số 46/HĐND-VP V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện.

106 65/LĐTBXH 06 00:00:00.0/06/2019

CV số 65/LĐTBXH V/v công khai danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi người có công

107 27/VHTT 05 00:00:00.0/06/2019

CV số 27/VHTT V/v tuyên truyền hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tuwongs Chính phủ chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa

108 29/VHTT 05 00:00:00.0/06/2019

CV số 29/VHTT V/v quản lý sử dụng thiết bị văn hóa cơ sở cho các xã, thôn thuộc dự án nâng cao chất lượng đời sống văn háo của người dân

109 44/VPĐP 05 00:00:00.0/06/2019

CV số 44/VPĐP V/v báo cáo thực hiện chương trình MTQG XDNTM 6 tháng đầu năm

110 1204/UBND-TCKH 05 00:00:00.0/06/2019

CV số 1204/UBND-TCKH V/v triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến sử dụng khoản tiền bồi thường Formosa

111 1205/UBND-TNMT 05 00:00:00.0/06/2019

CV số 1205/UBND-TNMT V/v giao đất, cấp GCN QSD đất cho các hộ dân thuộc vùng di dãn dân của các xã Cam Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy

112 1185/UBND-NN 04 00:00:00.0/06/2019

CV số 1185/UBND-NN V/v ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất nổ để khai thác thủy sản

113 1196/UBND-TNMT 04 00:00:00.0/06/2019

CV số 1196/UBND-TNMT V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn huyện

114 06/BCĐ 04 00:00:00.0/06/2019

CV số 06/BCĐ V/v cung cấp ảnh phục vụ ĐHĐB các DTTS huyện Lệ Thủy lần thứ I năm 2019

115 1197/UBND-TNMT 04 00:00:00.0/06/2019

CV số 1197/UBND-TNMT V/v kiểm tra, rà soát các thủ tục liên quan đến dự án FLC

116 1201/UBND-TP 04 00:00:00.0/06/2019

CV số 1201/UBND-TP V/v đôn đốc báo cáo số liệu công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

117 1200-UBND-VP 04 00:00:00.0/06/2019

CV số 1200/UBND-VP V/v phân công chuẩn bị VB trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

118 1182/UBND-VPNTM 03 00:00:00.0/06/2019

CV số 1182/UBND-VPNTM V/v rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu

119 1176/UBND-LĐTBXH 03 00:00:00.0/06/2019

CV số 1176/UBND-LĐTBXH V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp