Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 1257/UBND-KL 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 1257/UBND-KL V/v tăng cuwongf công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời điểm nắng nóng

81 49/KH-VHTT 13 00:00:00.0/06/2019

KH số 49/KH-UBND Tuyên truyền đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lệ Thủy lần thứ I năm 2019

82 630/KBLT 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 630/KBLT V/v chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng KTNN.

83 1284/UBND-VP 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 1284/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

84 1264/UBND-VPNTM 12 00:00:00.0/06/2019

CV số 1264/UBND-VPNTM V/v đôn đốc thực hiện tiêu chí Giao thông trong xây dựng NTM ở xã Ngư Thủy Nam

85 1260/UBND-TCKH 12 00:00:00.0/06/2019

CV số 1260/UBND-TCKH V/v hướng dẫn thẩm quyền, nội dung của Quyết định mua sắm tài sản công, thẩm định giá trong mua sắm tài sản công.

86 1237/UBND-NN 12 00:00:00.0/06/2019

CV số: 1237/UBND-NN V/v khẩn trương triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2020

87 1255/UBND-TNMT 12 00:00:00.0/06/2019

CV số 1255/UBND-TNMT V/v kiểm tra việc dừng cải tạo mặt bằng, tận thu đất san lấp tại xã Trường Thủy

88 1251/UBND-TP 11 00:00:00.0/06/2019

CV số 1251/UBND-TP V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

89 1249/UBND-NN 11 00:00:00.0/06/2019

CV số 1249/UBND-NN V/v thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước

90 1228/UBND-NN 11 00:00:00.0/06/2019

CV số 1228/UBND-NN V/v Kịch bản ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

91 1238/IBND-CA 11 00:00:00.0/06/2019

CV số 1238/UBND-CA V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn

92 1230 /UBND-VP 11 00:00:00.0/06/2019

CV số 1230 /UBND-VP V/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2019

93 1231/UBND-TNMT 11 00:00:00.0/06/2019

CV số 1231/UBND-TNMT V/v tổng rà soát các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

94 1243/UBND-TNMT 10 00:00:00.0/06/2019

CV số 1243/UBND-TNMT V/v gia hạn thời gian thực hiện cải tạo đất nông nghiệp, kết hợp tận thu đất san lấp của hộ ông Dương Đức Thuận

95 1220/UBND-VP 10 00:00:00.0/06/2019

CV số 1220-UBND-VP V/v báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát TTHC.

96 05/BCĐ 10 00:00:00.0/06/2019

CV số 05/BCĐ Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện đến năm 2020

97 1250/UBND-VP 10 00:00:00.0/06/2019

CV số 1250/UBND-VP V/v chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên họp TVHU.

98 1221/UBND-VP 10 00:00:00.0/06/2019

CV số 1221/UBND-VP V/v báo cóa kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

99 1230 /UBND-VP 10 00:00:00.0/06/2019

CV số: 1230 /UBND-VP V/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2019

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  Tiếp