Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 1575/UBND-VP 15 00:00:00.0/07/2019

CV số 1575/UBND-VP V/v thực hiện kịch bản gửi, nhận VB điện tử trên Hệ thống QLVB&ĐH.

81 1537/UBND-TCKH 15 00:00:00.0/07/2019

CV số 1537/UBND-TCKH V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

82 1558/UBND-NV 15 00:00:00.0/07/2019

CV số 1558/UBND-NV V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương

83 1580/UBND-VP 15 00:00:00.0/07/2019

CV số 1580/UBND-VP V/v báo cáo thực hiện KH tổng kết Nghị quyết số 49 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX).

84 1563/UBND-NV 15 00:00:00.0/07/2019

CV số 1563/UBND-NV V/v lấy ý kiến cử tri về sắp xếp các ĐVHC cấp xã

85 1581/UBND-VP 15 00:00:00.0/07/2019

CV số 1581/UBND-VP V/v thực hiện TB số 03-TB/VPHU ngày 01/7/2019 của VP Huyện ủy.

86 1545/PA-UBND 12 00:00:00.0/07/2019

PA số 1545/PA-UBND Tiếp nhận, sử dụng và thanh quyết toán hóa chất hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia năm 2019.

87 141/NV 11 00:00:00.0/07/2019

CV số 141/NV V/v chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã không quyết định cử đi học

88 1540/UBND-VP 11 00:00:00.0/07/2019

CV số 1540/UBND-VP V/v thực hiện kiểm tra tính liên thông gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống QLVB&ĐH ( Đã gửi trên phần mềm qLVB&ĐH)

89 1544/UBND-VP 11 00:00:00.0/07/2019

CV số 1544/UBND-VP V/v tham gia thực hiện hoạt động nghiên cứu khảo sát đầu kỳ dự án sáng kiến tư pháp.

90 1478/UBND-TNMT 05 00:00:00.0/07/2019

CV số 1478/UBND-TNMT V/v thu gom, tiêu hủy gia súc, gia cầm chết

91 1479/UBND-TNMT 05 00:00:00.0/07/2019

CV số 1479/UBND-TNMT V/v tổ chức vệ sinh môi trường sông Kiến Giang

92 53/VPNTM 05 00:00:00.0/07/2019

CV số 53/VPNTM V/v đôn đốc thực hiện "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh" tháng 7/2019

93 57/NN 05 00:00:00.0/07/2019

CV số 57/NN V/v thống kê, báo cáo số lượng đàn động vật nuôi tại các xã, thị trấn

94 1471/UBND-TNMT 04 00:00:00.0/07/2019

CV số 1471/UBND-TNMT V/v tổ chức phân loại rác sinh hoạt tại nguồn.

95 1474/UBND-NN 03 00:00:00.0/07/2019

CV số 1474/UBND-NN V/v giao nhiệm vụ trong việc lấy mẫu xét nghiệm bệnh và hỗ trợ các xã, thị trấn trong việc tiêu hủy lợn bị bệnh

96 128/NV 03 00:00:00.0/07/2019

CV số 128/NV V/v báo cáo danh sách Trưởng Công an, Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực

97 1475/UBND-NV 03 00:00:00.0/07/2019

CV số 1475/UBND-NV V/v niêm yết danh sách cử tri và thông tin, tuyên truyền về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã

98 1440/TB-UBND 02 00:00:00.0/07/2019

TB số 1440/TB-UBND V/v hủy Thông báo thu hồi đất và Kế hoạch thu hồi đất dự án: Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh

99 1465/UBND-NN 02 00:00:00.0/07/2019

CV số 1465/UBND-NN V/v thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/NĐ-CP

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  Tiếp