Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 1762/UBND-VHTT 12 00:00:00.0/08/2019

CV số 1762/UBND-VHTTTT V/v cử cán bộ, giáo viên tham gia Tổ trọng tài điều hành giải bóng chuyền (nam, nữ) và bơi, đua thuyền

61 02/ĐL-BTC 12 00:00:00.0/08/2019

ĐL số 02/ĐL-BTC Điều lệ giải bóng chuyền nam Lễ hội 2/9 huyện Lệ Thủy năm 2019

62 159/NV 12 00:00:00.0/08/2019

CV số 159/NV V/v đăng tải Công văn số 1011/TL-BTCCT ngày 02/8/2019 của BTC cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019"

63 1893/CV-BCĐ 09 00:00:00.0/08/2019

CV số 1893/CV-BCĐ V/v thống nhất thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" điểm của huyện Lệ Thủy tại xã Mai Thủy.

64 08/BCĐ-VPNTM 02 00:00:00.0/08/2019

CV số 08/BCĐ-VPNTM V/v đẩy nhanh tiến độ về đích của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019.

65 1648/UBND-TCKH 29 00:00:00.0/07/2019

Cv số 1648/UBND-TCKH V/v thực hiện kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2019 - 2025

66 78/KL-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

KL số 78/KL-HĐND KL của Chủ tọa Kỳ hợp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

67 61/BCĐ 23 00:00:00.0/07/2019

CV số 61/BCĐ VĐHMTN V/v vận động tham gia Ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 2 năm 2019.

68 62/KH-BCĐHMTN 23 00:00:00.0/07/2019

CV số 62/KH-BCĐ ĐHTN Tổ chức Ngày hội 'Giọt hồng tình nguyện" đợt 2 năm 2019

69 1623/UBND-VP 23 00:00:00.0/07/2019

CV số 1623/UBND-VP V/v xây dựng kế hoạch thực hiện KH của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

70 1624/UBND-VP 23 00:00:00.0/07/2019

CV số 1624/UBND-VP V/v xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư.

71 75/TB-MTTQ-BTT 19 00:00:00.0/07/2019

TB số 75/Tb-MTTQ-BTT V/v thay đổi địa điểm TXCT đại biểu HĐND

72 1593/UBND-NV 19 00:00:00.0/07/2019

CV số 1593/UBND-NV V/v chấn chỉnh ,một nội dung về công tác VT,LT

73 07/BCĐ-VPNTM 19 00:00:00.0/07/2019

CV số 07/BCĐ-VPNMT V/v góp ý báo cáo tổng kết 10 năm XD NTM giai đoạn 2010-2020.

74 1573/UBND-TTr 18 00:00:00.0/07/2019

CV số 1573/UBND-TTr V/v triển khai thực hiện Công điện số 724/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

75 1599/UBND-VP 18 00:00:00.0/07/2019

CV số 1599/UBND-VP V/v triển khai thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2019.

76 87/HĐGPMB 18 00:00:00.0/07/2019

CV số 87/HĐGPMB V/v rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB công trình Mạch 2 đường dây 220kv Đồng Hới - Đông Hà.

77 1588/UBND-TCKH 17 00:00:00.0/07/2019

CV số 1588/UBND-TCKH V/v báo cáo điển hình về một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển KTXH.

78 1584/UBND-TP 16 00:00:00.0/07/2019

CV số 1584/UBND-TP V/v chuẩn bị hồ sơ TL phục vụ Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh.

79 1558/UBND-NV 15 00:00:00.0/07/2019

CV số 1558/UBND-NV V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp