Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 1333/UBND-TCKH 20 00:00:00.0/06/2019

CV số 1333/UBND-TCKH V/v thực hiện báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy

61 29/TP 20 00:00:00.0/06/2019

CV số 29/TP V/v lập hồ sơ đề nghị Kỷ nệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2019

62 48/FM-VPNTM 20 00:00:00.0/06/2019

GM số 48/GM-VPNTM Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQGXDNTM

63 1330/UBND-TNMT 20 00:00:00.0/06/2019

CV số 1330/UBND-TNMT V/v xử lý lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi

64 12/HĐPH 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 12/HĐPH V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ 1 và kỳ 2 tháng 6 năm 2019

65 1289/UBND-KL 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 1289/UBND-KL V/v tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng, quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn

66 1313/UBND-NN 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 1313/UBND-NN V/v báo cáo kết quả sản xuất lúa tái sinh và chăm sóc lúa Hè Thu 2019

67 11/HĐPH 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 11/HĐPH Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giao dục pháp luật tháng 6/2019

68 69/LĐTBXH 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 69/LĐTBXH V/v mời cán bộ tham gia tập huấn phần mềm quản lý và đào tạo nghề cho lao động nông thôn

69 1300/UBND-TNMT 17 00:00:00.0/06/2019

CV số 1300/UBND-TNMT V/v tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và kiểm tra các hoạt động phát tán, nuôi trồng loài tôm trong danh mục loài nfoaij lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại

70 1286/UBND-TNMT 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 1286/UBND-TNMT V/v kiểm tra, xử lý nghiêm việc đốt rác tại các điểm trung chuyển

71 1291/UBND-NN 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 1291/UBND-NN V/v tham gia tại các chốt kiểm dịch động vật tạm thời

72 1297/UBND-VP 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 1297/UBND-VP V/v hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ

73 1288/ĐA-UBND 14 00:00:00.0/06/2019

ĐA số 1288/ĐA-UBND Thành lập BQLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy

74 113/NV 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 113/NV Lịch kiểm tra hồ sơ, bản đồ, các mốc địa giới hành chính cấp xã năm 2019

75 49/KH-VHTT 13 00:00:00.0/06/2019

KH số 49/KH-UBND Tuyên truyền đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lệ Thủy lần thứ I năm 2019

76 630/KBLT 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 630/KBLT V/v chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng KTNN.

77 1265/UBND-NV 13 00:00:00.0/06/2019

Cv số 1265/UBND-NV V/v thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

78 1257/UBND-KL 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 1257/UBND-KL V/v tăng cuwongf công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời điểm nắng nóng

79 1284/UBND-VP 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 1284/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp