Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 1975/UBND-NN 03 00:00:00.0/09/2019

CV số 1975/UBND-NN V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống Áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trên diện rộng

41 1953/UBND-VP 29 00:00:00.0/08/2019

CV số 1953/UBND-VP V/v thay đổi thời gian bơi vòng bảng.

42 1955/UBND-NN 29 00:00:00.0/08/2019

CV số 1955/UBND-NN V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống Bão số 4

43 12/TB-BTC 27 00:00:00.0/08/2019

TB số 12/TB-BTC Lịch tổng hợp các hoạt động chào mừng KN 74 CM tháng Tám và Quốc khánh 02/9/2019 (từ 20/8/2019 đến 02/9/2019).

44 154/TCKH 27 00:00:00.0/08/2019

CV số 154/TCKH V/v đăng ký danh sách tham gia tập huấn đấu thầu qua mạng năm 2019

45 1925/UBND-KBNN 27 00:00:00.0/08/2019

CV số 1925/UBND-KBNN V/v triển khai DVCTT KBNN tại huyện Lệ Thủy.

46 189/GM-UBND 27 00:00:00.0/08/2019

GM số 189/GM-UBND Ủy ban nhân dân huyện, BTC Lễ hội 2/9 tổ chức dâng hương tại nhà truyền thống huyện.

47 152/TCKH-NS 27 00:00:00.0/08/2019

CV số 152/TCKH-NS V/v niêm yết công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2018.

48 1842/UBND-CA 26 00:00:00.0/08/2019

CV số 1842/UBND-CA V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo ANTT, ATGT dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9

49 1912/UBND-PTQĐ 26 00:00:00.0/08/2019

CV số 1912/UBND-PTQĐ V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB đường dây 500Kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi

50 1868/UBND-QS 23 00:00:00.0/08/2019

CV số 1868/UBND-QS V/v phân công phát biểu tham luận hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gai đoạn 2009 - 2019

51 1885/UBND-QS 23 00:00:00.0/08/2019

CV số 1885/UBND-QS V/v tuyển chọn VĐV tham gia luyện tập và Hội thao TDTT do Quân khu tổ chức năm 2019

52 1868/UBND-QS 22 00:00:00.0/08/2019

CV số 1868/UBND-QS V/v phân công phát biểu tham luận tại HN sơ kết 10 năm XD nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

53 1767/UBND-CAH 20 00:00:00.0/08/2019

CV số 1767/UBND-CAH V/v tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử

54 34/TP 20 00:00:00.0/08/2019

CV số 34/TP V/v thống kê, tổng hợp và cung cấp các số liệu về lĩnh vực hộ tịch.

55 147/TCKH-KHĐT 16 00:00:00.0/08/2019

CV số 147/TCKH-KHĐT V/v xây dựng báo cáo phục vụ nội dung làm việc với Thanh tra tỉnh

56 1798/UBND-TCKH 16 00:00:00.0/08/2019

CV số 1798/UBND-TCKH V/v nâng cao chất lượng công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và báo cáo giám sát chủ trương đầu tư

57 1028/KBLT 15 00:00:00.0/08/2019

CV số 1028/KBLT V/v báo cáo tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư.

58 1788/UBND-TCKH 14 00:00:00.0/08/2019

CV số 1788/UBND-TCKH V/v giải pháp tháo gỡ vướng mắc, những vấn đề nổi lên.

59 02/ĐL-BTC 12 00:00:00.0/08/2019

ĐL số 02/ĐL-BTC Điều lệ giải bóng chuyền nam Lễ hội 2/9 huyện Lệ Thủy năm 2019

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp