Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 1416/UBND-NN 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1416/UBND-NN V/v tâp huấn và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

41 96/BDCB 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 96/BDCB V/v mời dự lớp BD nghiệp vụ quy hoạch theo quy định của Luật QH và các VB hướng dẫn thi hành.

42 1415/UBND-NV 27 00:00:00.0/06/2019

Cv số 1415/UBND-NV V/v lập và báo cáo danh sách cử tri

43 1414/UBND-TCKH 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1414/UBND-TCKH V/v đôn đốc tăng cường công tác thu NS năm 2019.

44 1402/UBND-TP 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1402/UBND-TP V/v thực hiện một số nội dung theo KH số 899/KH-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình.

45 1413/UBND-TCKH 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1413/UBND-TCKH V/v phúc đáp Tờ trình số 50/TTr-BCH ngày 06/6/2019 của quân sự huyện

46 1354/UBND-TNMT 26 00:00:00.0/06/2019

CV số 1354/UBND-TNMT V/v tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi tôm tại xã Ngư Thủy Bắc

47 1373/UBND-NN 26 00:00:00.0/06/2019

CV số 1373/UBND-NN V/v tham gia các Hội chợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp năm 2019

48 16/TĐKT 26 00:00:00.0/06/2019

CV số 16/TĐKT V/v hoàn thành hồ sơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020

49 1390/UBND-TP 26 00:00:00.0/06/2019

Cv số 1390/UBND-TP V/v yêu cầu báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra của UBND tỉnh

50 1378/UBND-TP 26 00:00:00.0/06/2019

CV số 1378/UBND-TP V/v báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm

51 33/TB-TCD 26 00:00:00.0/06/2019

TB số 33/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01 tháng 7 năm 2019

52 78/LĐTBXH 26 00:00:00.0/06/2019

CV số 78/LĐTBXH V/v hoàn thiện việc rà soát, thu thập thông tin và cập nhật dữ liệu người khuyết tật

53 1364/UBND-VHTT 25 00:00:00.0/06/2019

CV số 1364/UBND-VHTT V/v xây dựng gian hàng tham gia triển lãm thành tựu KT-XH tại tỉnh.

54 1350/UBND-VP 25 00:00:00.0/06/2019

CV số 1350/UBND-VP V/v phối hợp triển khai DV hành chính công trên địa bàn huyện.

55 130/TDLCN 24 00:00:00.0/06/2019

CV số 130/TDLCN V/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLHCNN Chương trình CVC & CV.

56 07/PA-PYT 21 00:00:00.0/06/2019

PA số 07/PA-PYT Phương án bảo vệ sức khỏe kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

57 1353/UBND -NN 21 00:00:00.0/06/2019

CV số 1353/UBND-NN V/v rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chế độ hội nghị.

58 1337/UBND-NN 21 00:00:00.0/06/2019

CV số 1337/UBND-NN V/v một số giải pháp cấp bách về phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn

59 47/VPNTM 20 00:00:00.0/06/2019

CV số 47/VPNTM V/v chuẩn bị hồ so phục vụ Đoàn kiểm tra số 1603 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp