Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 1440/TB-UBND 02 00:00:00.0/07/2019

TB số 1440/TB-UBND V/v hủy Thông báo thu hồi đất và Kế hoạch thu hồi đất dự án: Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh

21 1465/UBND-NN 02 00:00:00.0/07/2019

CV số 1465/UBND-NN V/v thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/NĐ-CP

22 1468/UBND-BHXH 02 00:00:00.0/07/2019

CV số 1468/UBND-BHXH V/v tăng cường công tác vận động người dân được hỗ trợ cấp thẻ BHYT do bị ảnh hưởng sự cố MTB nay đã hết hạn tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đinh

23 1643/UBND-VPNTM 02 00:00:00.0/07/2019

CV số 1643/UBND-VPNTM V/v đôn đốc thực hiện kế hoạch Tổng kết 10 năm xây dựng NTM giai đoanh 2010-2020

24 3384/QĐ-UBND 02 00:00:00.0/07/2019

QĐ số 3384/QĐ-UBND V/v công bố dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Lộc Thủy

25 1464/UBND-VP 01 00:00:00.0/07/2019

CV số 1464/UBND-VP V/v tăng cường xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống QLVB&ĐH và Hệ thống theo dõi công việc của tỉnh Quảng Bình.

26 1458/UBND-TNMT 01 00:00:00.0/07/2019

CV số 1458/UBND-TNMT V/v chấn chỉnh tình trạng cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất

27 122/NV 01 00:00:00.0/07/2019

CV số 122/NV V/v góp ý phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy

28 1426/UBND-TNMT 28 00:00:00.0/06/2019

CV số 1426/UBND-TNMT V/v rà soát, đăng ký nhu cầu SDĐ để lập KH SDĐ năm 2020.

29 02/HD-TTDVNN 28 00:00:00.0/06/2019

HD số 02/HD-TTDVNN HD thực hiện kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn huyện.

30 74/LĐTBXH 28 00:00:00.0/06/2019

CV số 74/LĐTBXH V/v hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước, quà lãnh đạo huyện nhân dịp kỷ niệm ngày TB - Liệt sĩ 27/7/2019.

31 1416/UBND-NN 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1416/UBND-NN V/v tâp huấn và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

32 1402/UBND-TP 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1402/UBND-TP V/v thực hiện một số nội dung theo KH số 899/KH-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình.

33 1412/UBND-GD&ĐT 27 00:00:00.0/06/2019

Cv số 1412/UBND-GD&ĐT V/v chấn chỉnh hoạt động dạy thêm trong dịp Hè 2019.

34 1413/UBND-TCKH 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1413/UBND-TCKH V/v phúc đáp Tờ trình số 50/TTr-BCH ngày 06/6/2019 của quân sự huyện

35 1414/UBND-TCKH 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1414/UBND-TCKH V/v đôn đốc tăng cường công tác thu NS năm 2019.

36 1401/UBND-TP 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1401/UBND-TP V/v báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra của UBND tỉnh

37 96/BDCB 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 96/BDCB V/v mời dự lớp BD nghiệp vụ quy hoạch theo quy định của Luật QH và các VB hướng dẫn thi hành.

38 1415/UBND-NV 27 00:00:00.0/06/2019

Cv số 1415/UBND-NV V/v lập và báo cáo danh sách cử tri

39 78/LĐTBXH 26 00:00:00.0/06/2019

CV số 78/LĐTBXH V/v hoàn thiện việc rà soát, thu thập thông tin và cập nhật dữ liệu người khuyết tật

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  Tiếp