Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 27/VHTT 05 00:00:00.0/06/2019

CV số 27/VHTT V/v tuyên truyền hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tuwongs Chính phủ chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa

181 44/VPĐP 05 00:00:00.0/06/2019

CV số 44/VPĐP V/v báo cáo thực hiện chương trình MTQG XDNTM 6 tháng đầu năm

182 1196/UBND-TNMT 04 00:00:00.0/06/2019

CV số 1196/UBND-TNMT V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn huyện

183 06/BCĐ 04 00:00:00.0/06/2019

CV số 06/BCĐ V/v cung cấp ảnh phục vụ ĐHĐB các DTTS huyện Lệ Thủy lần thứ I năm 2019

184 1197/UBND-TNMT 04 00:00:00.0/06/2019

CV số 1197/UBND-TNMT V/v kiểm tra, rà soát các thủ tục liên quan đến dự án FLC

185 1200-UBND-VP 04 00:00:00.0/06/2019

CV số 1200/UBND-VP V/v phân công chuẩn bị VB trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

186 1185/UBND-NN 04 00:00:00.0/06/2019

CV số 1185/UBND-NN V/v ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất nổ để khai thác thủy sản

187 1201/UBND-TP 04 00:00:00.0/06/2019

CV số 1201/UBND-TP V/v đôn đốc báo cáo số liệu công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

188 1176/UBND-LĐTBXH 03 00:00:00.0/06/2019

CV số 1176/UBND-LĐTBXH V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em

189 1182/UBND-VPNTM 03 00:00:00.0/06/2019

CV số 1182/UBND-VPNTM V/v rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu

190 1177/UBND-TNMT 03 00:00:00.0/06/2019

Cv số 1177/UBND-TNMT V/v đề nghị kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai

191 63/LĐTB&XH 03 00:00:00.0/06/2019

CV số 63/LĐTBX&XH V/v mời cán bộ tham dự tập huấn giảm nghèo năm 2019

192 1165/UBND-TNMT 31 00:00:00.0/05/2019

CV số 1165/UBND-TNMT V/v thực hiện nội dung tại Thư của Thủ tướng Chính phủ

193 1174/UBND-TCKH 31 00:00:00.0/05/2019

CV số 1174/UBND-TCKH V/v điều chính hoàn ứng năm 2019

194 103/TB-TCKH 31 00:00:00.0/05/2019

TB số 103/TB-TCKH Kế hoạch thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành

195 05/BCĐ 30 00:00:00.0/05/2019

CV số 05/BCĐ V/v khen thương tại Đại hội DTTS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019

196 1135/UBND-TCKH 29 00:00:00.0/05/2019

CV số 1135/UBND-TCKH V/v xây dựng định mức xe ô tô chuyên dùng theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP

197 1148/UBND-TNMT 29 00:00:00.0/05/2019

CV số 1148/UBND-TNMT V/v thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, TNMT

198 1142/UBND-NV 29 00:00:00.0/05/2019

CV số 1142/UBND-NV V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến những người tham gia phục vụ thủy lợi tại Thạch Hãn

199 47/NN 29 00:00:00.0/05/2019

CV số 47/NN V/v rà soát năng lục của tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  Tiếp