Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 1008/UBND-VP 14 00:00:00.0/05/2019

Cv số 1008/UBND-VP V/v kiểm tra các nội dung theo kiến nghị của công dân liên quan đến GPMB đường dây 220KV - mạch 2.

181 1013/UBND-LĐTBXH 14 00:00:00.0/05/2019

CV số 1013/UBND-LĐTBXH V/v vận động thu nộp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Quỹ "Bảo trợ trẻ em" năm 2019

182 43/NN 14 00:00:00.0/05/2019

CV số 43/NN V/v báo cáo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

183 1016/UBND-KB 14 00:00:00.0/05/2019

CV số 1016/UBND-KB V/v lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018

184 1004/UBND-LĐTBXH 13 00:00:00.0/05/2019

CV số 1004/UBND-LĐTBXH V/v rà soát hỗ trợ thiếu đói để hỗ trợ gạo của Chính phủ cho nhân dân

185 26/TB-TP 10 00:00:00.0/05/2019

CV số 26/TB-TP Thời gian tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật

186 490/TCLĐH-TTTVPL 10 00:00:00.0/05/2019

Cv số 490/TCLĐH-TTTVPL V/v tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

187 10/HĐPH 10 00:00:00.0/05/2019

Cv số 10/HĐPH Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5/2019

188 952/UBND-LĐTBXH 09 00:00:00.0/05/2019

CV số 952/UBND-LĐTBXH V/v tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

189 39/NN 09 00:00:00.0/05/2019

CV số 39/NN V/v hỗ trợ lắp đặt Bioga composite

190 978/UBND-NN 09 00:00:00.0/05/2019

CV số 978/UBND-NN V/v đôn đốc công tác tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đợt 1/2019

191 979/UBND-YT 08 00:00:00.0/05/2019

CV số 979/UBND-YT V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.

192 964/UBND-DT 08 00:00:00.0/05/2019

CV số 964/UBND-DT V/v cung cấp số liệu báo cáo chính trị tại ĐHĐB các dân tộc thiểu số huyện Lệ Thủy lần thứ I - Năm 2019.

193 976/UBND-VP 08 00:00:00.0/05/2019

CV số 976/UBND-VP V/v tham mưu các thủ tục để triển khai thực hiện dự án Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 270.

194 969/UBND-TNMT 08 00:00:00.0/05/2019

CV số 969/UBND-TNMT V/v thực hiện nghiêm túc kế hoạch khảo sát, lấy mẫu đề lựa chọn diện tích lập Đề án thăm dò khoáng sản

195 971/UBND-NV 08 00:00:00.0/05/2019

CV số 971/UBND-NV V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Nội vụ

196 179/CV-TNMT 07 00:00:00.0/05/2019

CV số 179/TNMT V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo thuyết minh phương án sử dụng đối với diện tích thu hồi

197 957/UBND-NN 07 00:00:00.0/05/2019

CV số 957/UBND-NN V/v đồng ý chủ trương cho phép nạo vét hồ chứa Khe Luốc, xã Dương Thủy

198 38/HĐND-KTXH 07 00:00:00.0/05/2019

CV số 38/HĐND-KTXH v/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Ban KT-XH HĐND huyện.

199 961/UBND-TP 07 00:00:00.0/05/2019

CV số 961/UBND-TP Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  Tiếp