Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 48/GM-UBND 13 00:00:00.0/03/2014

GM số: 48/GM-UBND Họp các hộ dân để thống nhất phương án giải phóng mặt bằng khu B chợ Tréo

161 367/TB-VPUBND 12 00:00:00.0/03/2014

Số 367/TB-VPUBND CV gửi Tài nguyên, KT-HT, TC-KH

162 216/SNV-CCVC 12 00:00:00.0/03/2014

CV số: 216/SNV-CCVC Công văn gửi NV, TC-KH

163 04/VP-HCT 12 00:00:00.0/03/2014

CV số 04/VP-HCT gửi phòng LĐTBXH, GDĐT

164 243/UBND-VP 12 00:00:00.0/03/2014

CV số: 243/UBND-VP Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2014

165 529/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/03/2014

QĐ số: 529/QĐ-UBND Công văn gửi TTPTQĐ, TNMT, TCKH

166 333/SNN-PTNT 11 00:00:00.0/03/2014

CV số: 333/SNN-PTNT Công văn gửi Dân tộc, NN, TP, Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy

167 309/TNMT-CCMT 11 00:00:00.0/03/2014

CV số: 309/TNMT-CCMT CV gửi TNMT, KT HT, NN

168 331/PA-SNN 11 00:00:00.0/03/2014

CV số: 331/PA-SNN Công văn gửi NN, TC-KH, UBND xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam

169 22/BC-HĐND 10 00:00:00.0/03/2014

BC số: 22/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 1, tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2014

170 249/KH-UBND 10 00:00:00.0/03/2014

Số 249/KH-UBND Công văn gửi phòng LĐTBXH, NV, TC-KH

171 234/KH-UBND 10 00:00:00.0/03/2014

CV số: 234/KH-UBND Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn pháp luật về tiếp Dân

172 200/SNV-CCHC 10 00:00:00.0/03/2014

CV số: 200/SNV-CCHC Công văn gửi Nội vụ, Tư pháp

173 230/KH-UBND 10 00:00:00.0/03/2014

KH số: 230/KH-UBND Triển khai các hoạt động Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014

174 24/KH-HĐND 10 00:00:00.0/03/2014

KH số: 24/KH-HĐND Giám sát việc thực hiện cho thuê đất và quản lý việc sử dụng đất

175 40/GM-UBND 10 00:00:00.0/03/2014

GM số: 40/GM-UBND Họp bàn kế hoạch triển lãm, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

176 231/TB-UBND 10 00:00:00.0/03/2014

TB Số: 231/TB-UBND Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị UBND huyện phiên thường kỳ tháng 2 năm 2014

177 21/BC-UBND 10 00:00:00.0/03/2014

BC Số: 21/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

178 45/GM-UBND 10 00:00:00.0/03/2014

GM số: 45/GM-UBND họp về tình hình thực hiện và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án năng lượng khu vực nông thôn

179 227/UBND-KTHT 10 00:00:00.0/03/2014

CV số: 227/UBND-KTHT V/v tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và hành lang ATGT

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  Tiếp