Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 51/GM-UBND 17 00:00:00.0/03/2014

GM số: 51/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1

141 08/GM-DAFCPF 17 00:00:00.0/03/2014

Số 08/GM-DAFCPF CV gửi UBND xã Lâm Thủy

142 28/PTNT 14 00:00:00.0/03/2014

Số 28/PTNT Công Văn gửi Nông nghiệp

143 236/SNV-CCHC 14 00:00:00.0/03/2014

Số 236/SNV-CCHC Công Văn gửi Nội vụ

144 257/UBND-NV 14 00:00:00.0/03/2014

CV số: 257/UBND-NV V/v đăng ký danh sách tham gia lớp đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh

145 03/CT-UBND 14 00:00:00.0/03/2014

CT số: 03/CT-UBND Cv gửi NN, YT, KTHT, TC, CVP

146 346/TNMT-QHKH 14 00:00:00.0/03/2014

Số 346/TNMT-QHKH CV gửi TNMT, TC-KH, UBND xã Sen Thủy, Hưng Thủy

147 278/UBND-TNMT 14 00:00:00.0/03/2014

CV số 278/UBND-TNMT_Tổ chức các hoạt động hưởng ứng

148 282/UBND-NC 14 00:00:00.0/03/2014

Số 282/UBND-NC CV gửi Tư pháp về việc rà soát các văn bản pháp luật do UBND, HĐND tỉnh và các huyện , thành phố ban hành

149 25/TB-HDND 14 00:00:00.0/03/2014

TB số: 25/TB-HDND Thay đổi lịch giám sát

150 50/GM-UBND 14 00:00:00.0/03/2014

GM số: 50/GM-UBND Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên biển

151 16/TTr-UBND 14 00:00:00.0/03/2014

CV số: 16/TTr-UBND Tờ trình gửi TNMT, VPĐKQSDĐ

152 31/GM-SNN 14 00:00:00.0/03/2014

Số 31/GM-SNN Giấy mời gửi Nông nghiệp, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Bắc

153 2930/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/03/2014

Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án " Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân năm 2008 - 2020" trên địa bàn Huyện Lệ Thủy giao đoạn 2013 -2020.

154 49/GM-UBND 14 00:00:00.0/03/2014

GM số: 49/GM-UBND Làm việc rà soát đất lâm nghiệp do BQL rừng phòng hộ Nam QB

155 561/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/03/2014

CV số: 561/QĐ-UBND Công văn gửi Dân tộc, Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy

156 84/TCKT 13 00:00:00.0/03/2014

Số 84/TCKT Công Văn gửi Nội vụ

157 267/KH-UBND 13 00:00:00.0/03/2014

CV số: 267/KH-UBND Công văn gửi NN, YT, NV, TCKH, Đài TT-TH

158 322/TNMT-QHKH 13 00:00:00.0/03/2014

Số 322/TNMT-QHKH CV gửi TNMT, TC-KH, KT-HT

159 248/UBND-TNMT 13 00:00:00.0/03/2014

CV số: 248/UBND-TNMT V/v chuẩn bị nội dung phục vụ HN chuyên đè về vệ sinh môi trường

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  Tiếp