Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 150/NgV-HTQT 20 00:00:00.0/03/2014

Công văn số 150/NgV-HTQT gửi Phòng NNPTNT, KT-HT, GDĐT, Y tế

121 291/KH-UBND 20 00:00:00.0/03/2014

KH số 291/KH-UBND chuyển đổi vị trí công tác đối với CC cấp xã năm 2014

122 293/TB-UBND 20 00:00:00.0/03/2014

Thông báo kết luận của Ông Nguyễn Quang Năm Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp các hộ dân để thống nhất phương án GPMB khu B chợ Tréo

123 167-TB/VPTU 20 00:00:00.0/03/2014

CV số 167-TB/VPTU gửi phòng TNMT, KT-HT, TC-KH, UBND xã Hưng Thủy, Sen Thủy

124 288/TB-UBND 20 00:00:00.0/03/2014

TB Số 288/TB-UBND nội dung buổi tiếp công dân ngày 17 tháng 3 năm 2014

125 295/KH-STP 19 00:00:00.0/03/2014

CV số 295_KH_STP gửi phòng Tư pháp

126 367/SYT-KHTC 19 00:00:00.0/03/2014

CV số 367/SYT-KHTC gửi phòng Y tế

127 600/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/03/2014

Số 600/QĐ-UBND CV gửi Tài chính, Nông Nghiệp

128 141/TB-QLDA 18 00:00:00.0/03/2014

CV số 141/TB-QLDA gửi phòng KT-HT, TN-MT

129 17/GM-KHĐT 18 00:00:00.0/03/2014

Số 17/GM-KHĐT Cv gửi Tài chính

130 564/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/03/2014

Số 564/QĐ-UBND Công văn gửi LĐTBXH, Nông nghiệp

131 277/TB-UBND 18 00:00:00.0/03/2014

TB số: 277/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc về công tác GPMB thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1

132 07/TB-LĐLĐ 18 00:00:00.0/03/2014

Số 07/TB-LĐLĐ Công Văn gửi Đ/c Lê Hữu Bình - Nội vụ, Văn hóa

133 449/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/03/2014

QĐ số 449/QĐ_UBND phân khai kh vốn XDNTM năm 2014 tại QĐ số 180/qđ-ubnd tỉnh

134 251/KHĐT-TH 18 00:00:00.0/03/2014

CV so 251/KHĐT-TH_TB HD giao KH vốn đầu tư CSHT năm 2014

135 52/GM-UBND 18 00:00:00.0/03/2014

GM số: 52/GM-UBND Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi họp xét, đề nghị tặng danh nhiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014

136 280/TB-UBND 18 00:00:00.0/03/2014

TB số 280/TB-UBND tại buổi làm việc về công tác GPMB Dự án KFW

137 270/TB-UBND 17 00:00:00.0/03/2014

TB số: 270/TB-UBND Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm tra điều kiện để quyết định thành lập trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Ngân Thủy

138 406/SGDĐT-VP 17 00:00:00.0/03/2014

Số 406/SGDĐT-VP Công văn gửi Giáo dục

139 288/UBND-KTN 17 00:00:00.0/03/2014

Số 288/UBND-KTN Công Văn gửi Nông nghiệp, Y tế

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  Tiếp