Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 354/TB-UBND 31 00:00:00.0/03/2014

TB số: 354/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp xem xét thông qua dự án Khu vui chơi trẻ em - giải trí “Thế hệ mới” trên địa bàn xã Liên Thủy

101 59/GM-UBND 31 00:00:00.0/03/2014

GM số: 59/GM-UBND Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra, giám sát thực tế tại công trình đang thi công Dự án Mở rộng Quốc lộ 1

102 352/UBND-NV 31 00:00:00.0/03/2014

CV số 352/UBND-NV V/v mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn

103 357/KL-UBND 31 00:00:00.0/03/2014

KL số: 357/KL-UBND Nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Hữu Phác

104 339/UBND-VP 28 00:00:00.0/03/2014

CV số 339/UBND-VP V/v trưng bày,giới thiệu bản quy hoạch,thiết kế xây dựng trùng tu chùa Hoằng Phúc

105 342/UBND-KTHT 28 00:00:00.0/03/2014

CV số: 342/UBND-KTHT V/v tổ chức hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất

106 349/KH-UBND 28 00:00:00.0/03/2014

KH số: 349/KH-UBND Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ

107 341/UBND-NV 28 00:00:00.0/03/2014

CV số 341/UBND-NV V/v đề nghị góp ý dự thảo "Quyết định ban hàng quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Lệ Thủy"

108 02/CT-UBND 28 00:00:00.0/03/2014

CT số: 02/CT-UBND Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Lệ Thủy

109 350/KH-UBND 28 00:00:00.0/03/2014

KH số: 350/KH-UBND Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong quý II năm 2014

110 30/TB-HĐND 28 00:00:00.0/03/2014

TB số:30/TB-HĐND Về việc giám sát tại xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Nam và xã Sơn Thủy

111 322/UBND-VP 26 00:00:00.0/03/2014

CV số 322_Sử dụng Hệ thống QLVB&ĐH để nhận văn bản

112 14/CV-VP 26 00:00:00.0/03/2014

CV số 14_Cử cán bộ hỗ trợ Hệ thống QLVB&ĐH

113 28/TB-HĐND 25 00:00:00.0/03/2014

TB số: 28/TB-HĐND Về việc thay đổi lịch giám sát tại xã Ngư Thủy Bắc

114 55/GM-UBND 24 00:00:00.0/03/2014

GM số: 55/GM-UBND Kiểm tra Công trình thủy lợi Thượng Mỹ Trung trên địa bàn huyện Lệ Thủy

115 54/GM-UBND 24 00:00:00.0/03/2014

GM số: 54/GM-UBND Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp thông qua dự án khu vui chơi giải trí

116 53/GM-UBND 24 00:00:00.0/03/2014

GM số: 53/GM-UBND Ủy ban nhân dân huyện có buổi làm việc với Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Quảng Bình

117 27/TB-HĐND 24 00:00:00.0/03/2014

TB số: 27/TB-HĐND Về việc thay đổi lịch giám sát tại xã Ngư Thủy Nam và xã Sơn Thủy

118 317/UBND-KTN 24 00:00:00.0/03/2014

CV số 317/UBND-KTN gửi phòng TC-KH,KT-HT,DT,TBXH,YT,TP,TTra,NV,VHTT,GDĐT,TNMT,NN

119 05/CT-UBND 24 00:00:00.0/03/2014

CT số 05/CT-UBND gửi phòng TNMT, VPĐKQSD đất, TT quỹ đất, Tư pháp, Thanh tra, Nội vụ, TC-KH, VH-TT, KT-HT, CC Thuế

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  Tiếp