Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 34/VPĐP 14 00:00:00.0/04/2014

Cv số: 34/VPĐP V/v phô gửi quy trình xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM

81 403/UBND-NV 11 00:00:00.0/04/2014

CT số: 403/UBND-NV V/v bảo vệ an toàn cơ quan nhân dịp lễ 30/4 và 01/5/2014

82 67/GM-UBND 11 00:00:00.0/04/2014

GM số 67/GM-UBND về xây dựng nông thôn mới

83 401/TB-UBND 11 00:00:00.0/04/2014

TBKL số 401/TB-UBND tại HN sơ kết tình hình KTXH, QPAN quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2014

84 66/GM-UBND 11 00:00:00.0/04/2014

GM số 66/GM-UBND HN sơ kết hoạt động Ban đại diện HĐQT NHSCXH Lệ Thủy quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2014

85 35/BC-UBND 11 00:00:00.0/04/2014

BC số 35/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2014

86 399/UBND-VP 11 00:00:00.0/04/2014

CV 399_Điều chỉnh thời gian làm việc mùa Hè

87 718/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/04/2014

QĐ số 718/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ gửi 13 phòng ban, VPĐKQSDĐ, UBND các xã, thị trấn

88 383/UBND-LĐTBXH 07 00:00:00.0/04/2014

Cv số: 383/UBND-LĐTBXH V/v sao gửi Công văn số 102 và Công văn số 244/SLĐTBXH-CSNCC

89 386/KH-UBND 07 00:00:00.0/04/2014

Cv số: 386/KH-UBND Triển khai thực hiện nghị định 56/2301/NĐ-CP

90 407/TB-UBND 07 00:00:00.0/04/2014

TB 407/TB-UBND vv treo quốc kỳ và nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế LĐ 01/5 gửi 13 phòng ban,các cơ quan,các xã,thị trấn

91 63/GM-UBND 07 00:00:00.0/04/2014

CV số: 63/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với các ngành và UBND xã Hoa Thủy

92 377/UBND-TP 04 00:00:00.0/04/2014

V/v rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện, UBND các xã Thị trấn ban hành

93 371/UBND-NV 04 00:00:00.0/04/2014

CV số: 371/UBND-NV V/v báo cáo kế hoạch thẩm định đánh giá thực hiện chỉ số CCHC năm 2013

94 369 /KH-UBND 03 00:00:00.0/04/2014

KH số: 369 /KH-UBND Phòng chống dịch cúm A(H7N9), cúm A(H5N1) và các chủng vi rút cúm từ gia cầm lây sang người huyện Lệ Thủy

95 3108 /QĐ-UBND 03 00:00:00.0/04/2014

QĐ số: 3108 /QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H7N9), cúm A(H5N1)

96 779/QĐ-UBND 02 00:00:00.0/04/2014

QĐ số: 779/QĐ-UBND V/v công bố TTHCđược ban hành mới và sữa đổi trong lĩnh vực Tính ngưỡng - Tôn giáo

97 62/GM-UBND 02 00:00:00.0/04/2014

GM số: 62/GM-UBND Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I

98 368/KH-UBND 02 00:00:00.0/04/2014

KH số: 368/KH-UBND Tổ chức bồi dưỡng khai thác ứng dụng CNTT

99 359/TB-UBND 01 00:00:00.0/04/2014

TB số:359/TB-UBND Kết luận về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận đến năm 2030

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  Tiếp