Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 465/UBND-TP 22 00:00:00.0/04/2014

Cv số: 465/UBND-TP V/v đề nghị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC

61 467/TB-UBND 22 00:00:00.0/04/2014

TBKL số 467/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc về thực hiện dự án đo đạc, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai

62 86/GM-UBND 21 00:00:00.0/04/2014

GM số: 86/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi đối thoại giải quyết đất hộ ông Phạm Xuân Du ở thị trấn Kiến Giang

63 87/GM-UBND 21 00:00:00.0/04/2014

GM số: 87/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc về xây dựng khu tái định cư ở xã Ngân Thủy

64 458/UBND 21 00:00:00.0/04/2014

Cv số: 458/UBND-NN V/v phòng chống lũ tiểu mãn

65 85/GM-UBND 18 00:00:00.0/04/2014

GM số 85/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc liên quan đến hoạt động khai thác đá trên địa bàn huyện

66 443/UBND-TNMT 17 00:00:00.0/04/2014

Cv số: 443/UBND-TNMT V/v triển khai công tác vệ sinh môi trường

67 0/TB-PTQĐ 17 00:00:00.0/04/2014

TB số: 10/TB-PTQĐ V/v Bán đấu giá QSDĐ

68 84/GM-UBND 17 00:00:00.0/04/2014

GM số: 84/GM-UBND Thực hiện CV số 371/UBND-NV V/v báo cáo kế hoạch thẩm định đánh giá thực hiện chỉ số CCHC năm 2013

69 01/2014/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/04/2014

QĐ số: 01/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Lệ Thủy

70 34/BC-HĐND 16 00:00:00.0/04/2014

Bc số: 34/BC-HĐND Tình hình hoạt động của TT HĐND huyện trong quý I

71 436/KH-UBND 16 00:00:00.0/04/2014

KH số: 436/KH-UBND Tuyên truyền phổ biến Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành

72 43/TB-UBND 16 00:00:00.0/04/2014

TB số: 43/TB-UBND KL của Đc Nguyễn Quang Năm tại buổi làm việc với xã Lộc Thủy, Liên Thủy, Phong Thủy về XDNTM

73 437/KH-UBND 16 00:00:00.0/04/2014

KH số: 437/KH-UBND tổ chức tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức tư pháp cho công chức Tư pháp - Hộ tịch

74 421/KH-UBND 15 00:00:00.0/04/2014

KH số: 421/KH-UBND Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC

75 419/UBND-VP 15 00:00:00.0/04/2014

Cv số: 419/UBND-VP V/v phân công chuẩn bị phối hợp phục vụ hoạt động của Đoàn công tác Văn phòng Quốc hội.

76 81/GM-UBND 15 00:00:00.0/04/2014

GM số: 81/GM-UBND Đoàn công tác của cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi gặp mặt và trao quà cho một số thương binh tiêu biểu và cựu chiến binh

77 68/GM-UBND 14 00:00:00.0/04/2014

GM số 68/GM-UBND UBND huyện họp BTC Lễ công bố chùa Hoằng Phúc

78 67/GM-UBND-L 14 00:00:00.0/04/2014

GM số 67/GM-UBND UBND huyện làm việc với Hội hữu nghị Việt - Lào

79 34/VPĐP 14 00:00:00.0/04/2014

Cv số: 34/VPĐP V/v phô gửi quy trình xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp