Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 04/2018/TT-BNV 17 00:00:00.0/04/2018

TT số 04/2018/TT-BNV Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong linh vực kế toán nhà nước

41 37/2018/NĐ-CP 28 00:00:00.0/03/2018

NĐ số 37/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

42 29/2018/NĐ-CP 22 00:00:00.0/03/2018

NĐ số 29/2018/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

43 145/2017/TT-BTC 21 00:00:00.0/03/2018

TT số 145/2017/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo NĐ số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Cp quy định chơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

44 23/2018/NĐ_CP 12 00:00:00.0/03/2018

NĐ số 23/2018/NĐ_CP Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

45 17/2018/NĐ-CP 21 00:00:00.0/02/2018

NĐ số 17/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ_CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

46 144/2017/TT-BTC 21 00:00:00.0/02/2018

TT số 144/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chinh phủ quy định chi tiết một số diều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

47 09_2017/TT_BNV 23 00:00:00.0/01/2018

TT số 09_2017_TT_BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

48 06/2018/ND_CP 17 00:00:00.0/01/2018

NĐ số 06/2018/ND_CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

49 152/2017/NĐ-CP 15 00:00:00.0/01/2018

NĐ số 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

50 238/UBND 23 00:00:00.0/06/2014

CV số: 238/UBND-TNMT V/v kiểm soát ô nhiễm và lập báo cáo giám sát bảo vệ môi trường

51 449/UBND-NC 23 00:00:00.0/06/2014

Cv số: 449/UBND-NC V/v tổ chức Vision Care tổ chức khám chữa bệnh tại các xã Mai, Sơn, Phú, Ngân thủy

52 784/UBND-VHTT 23 00:00:00.0/06/2014

CV số 784/UBND-VHTT V/v xem xét dấu hiệu di tích lăng mộ ông Trần Bình Phủ - Khâm sai thuộc nội cai cơ chánh quản Bắc Thành đồ gia úy trung bình hầu

53 760/UBND-NV 18 00:00:00.0/06/2014

CV số 760/UBND-NV V/v khảo sát , rà soát thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện

54 67/BC-UBND 18 00:00:00.0/06/2014

BC số: 67/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại năm 2014

55 479/TB-UBND 24 00:00:00.0/04/2014

TB số: 479/TB-UBND V/v treo quốc kỳ nhân dịp kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

56 486/TB-UBND 24 00:00:00.0/04/2014

TB số: 486/TB-UBND V/v triệu tập khai giảng lớp trung cấp luật chính quy khóa 2014 - 2015 -

57 485/TB-UBND 24 00:00:00.0/04/2014

TB số: 485/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển đá trên địa bàn huyện

58 88/GM-UBND 23 00:00:00.0/04/2014

GM số: 88/GM-UBND Họp bàn nhiệm vụ, kế hoạch phát triển quỹ đất để đấu giá QSDĐ

59 467/TB-UBND 22 00:00:00.0/04/2014

TBKL số 467/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc về thực hiện dự án đo đạc, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp