Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 42/GM-UBND 10 00:00:00.0/03/2014

GM số: 42/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với UBND các xã cụm Quốc lộ 1A

181 41/GM-UBND 10 00:00:00.0/03/2014

GM số: 41/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với UBND thị trấn Nông trường Lệ Ninh

182 44/GM-UBND 10 00:00:00.0/03/2014

GM số: 44/GM-UBND Làm việc về công tác giao đất cho các hộ dân ở bản KM 14 và khu tái định cư xã Ngân Thủy

183 21/TB- HĐND 10 00:00:00.0/03/2014

TB số: 21/TB- HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại hội nghị phiên thường kỳ tháng 2

184 23/QĐ-HĐND 10 00:00:00.0/03/2014

QĐ số: 23/QĐ-HĐND Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về cho thuê đất và quản lý việc sử dụng đất

185 229/UBND 10 00:00:00.0/03/2014

CV số:229/UBND-LĐTBXH V/v Thực hiện Tuần lể quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16

186 43/GM-UBND 10 00:00:00.0/03/2014

GM số: 43/GM-UBND Kiểm tra việc nuôi tôm trên cát của các cơ sở tại xã Ngư Thủy Trung

187 317/PA-SNN 07 00:00:00.0/03/2014

CV số: 317/PA-SNN Công văn gửi NN, Đài PT, VHTT, CVP

188 39/GM-UBND 06 00:00:00.0/03/2014

GM số: 39/GM-UBND UBND Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp với TH&THCS Ngân

189 137/SVHTTDL 06 00:00:00.0/03/2014

Số137/SVHTTDL-XDNSVH&GD Công Văn gửi Nội vụ, Văn hóa

190 328/TB-VPUBND 06 00:00:00.0/03/2014

CV số: 328/TB-VPUBND CV gửi nội vụ, lâm, Ngân, Văn, Kim, Thái

191 38/GM-UBND 06 00:00:00.0/03/2014

GM số: 38/GM-UBND Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

192 2812 /QĐ-UBND 05 00:00:00.0/03/2014

QĐ số: 2812 /QĐ-UBND Về việc công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2013

193 19/BC-HĐND 05 00:00:00.0/03/2014

BC Số: 19/BC-HĐND Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực UBMTTQVN

194 100/QĐ-SNN 05 00:00:00.0/03/2014

CV số: 100/QĐ-SNN V/v phê duyệt phương án và dự toán hỗ trợ sản xuất ớt

195 37/GM-UBND 05 00:00:00.0/03/2014

GM số: 37/GM-UBND UBND tỉnh có buổi kiểm tra và làm việc với UBND huyện về công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1

196 206/UBND-TTr 04 00:00:00.0/03/2014

CV số: 206/UBND-TTr V/v đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, PCTN và kết luận sau thanh tra

197 216/UBND 04 00:00:00.0/03/2014

CV số: 216/UBND-NV Đăng ký đào tạo, thu hút nhân tài năm 2014

198 199/TB-UBND 03 00:00:00.0/03/2014

TB số: 199/TB-UBND UBND huyện tại buổi làm việc các đơn vị nuôi tôm trên cát tại xã Ngư Thủy Bắc

199 264/TNMT-KS 03 00:00:00.0/03/2014

CV số: 264/TNMT-KS V/v xử lý tình trạng khai thác, tập kết cát, sỏi

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  Tiếp